top of page
IMG_20210926_132532.jpg

TRÉNINK A BODYWORK:
jak správně nastavit tréninkový plán a základy manuální terapie koní pro majitele

 

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

TRÉNINK A BODYWORK:
jak správně nastavit tréninkový plán a základy manuální terapie koní pro majitele

 

REGISTRACE JE UZAVŘENA.

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně pracovat se svým tělem, a to zdravým a vyváženým způsobem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

KDY: 
19. - 20.3.
2022

CENA:
2000 CZK
80 EUR

ÚVOD
LEKTORKY

KATJA PORENTA

Katju vždy fascinovalo koňské tělo a to, jak komplexní a propojený systém to ve skutečnosti je. Podařilo se jí skloubit vášeň pro biomechaniku a snahu pomoci koním a od roku 2012, kdy úspěšně dokončila certifikát u Equinology Inc., se živí bodyworkem zaměřeným právě na koně. Později dokončila i kurz terapeutických sportovních masáží pro lidi, čímž se její pole působnosti rozšířilo i na jezdce samotné. Propojení bodyworku koní i jejich jezdců vnímá jako nesmírně důležité, neboť dvojice na sebe může navzájem přenášet křivosti a pakliže nefunguje jeden, obvykle nefunguje ani ten druhý.

Inspirována prací Thomase Myerse se začala více zabývat rolí a funkcí povázky (fascie) v koňském těle a v návaznosti na to se zúčastnila sympozia zaměřeného na straightness, rovnováhu a výkon pomocí re-tréninku fascie a posturální rehabilitace a znalosti tam získané hojně využívá ve své bodyworkové praxi.

Během svého fungování spolupracovala a nadále spolupracuje s mnoha profesionály jezdeckého sportu z celé Evropy - s veterináři, fyzioterapeuty, osteopaty a dalšími, a neustále se vzdělává, aby svým klientům poskytnula tu nejlepší možnou péči.

Kromě toho, že se Katja na plný úvazek věnuje bodyworku koní, přispívá také pravidelně do různých evropských publikací, kde v článcích rozebírá biomechaniku koní a adresuje problémy, se kterými se dnešní zdravotní péče koní potýká – vyzdvihuje například nutnost spolupráce mezi profesionály napříč různými odvětvími.

V posledních letech Katja úzce spolupracuje s Aljou Kisilak, trenérkou klasické drezury, a společně s ní se věnuje nejen vzdělávání majitelů a jezdců.

 

Věří, že neustálé nasávání informací a otevřená mysl jsou klíčem k úspěchu, a proto investuje do vlastního vzdělání a účastní se seminářů, workshopů a kurzů po celém světě. Zúčastnila se například:

  • Equine Neurology and Muscle Disorders and Equine Nutrition (koňská neurologie and poruchy svalstva a koňská výživa) pod vedením Dr. Eleanor Kellon 

  • Optimising the Horse’s Straightness, Balance and Performance through Fascia Retraining and Postural Rehabilitation Symposium (sympozium zaměřené na straightness, rovnováhu a výkon pomocí re-tréninku fascie a posturální rehabilitace) pod vedením Dr. Kerryho Ridgwaye a Manola Mendeze v Německu

  • 2 měsíce intenzivního vzdělávání pod vedením Ylvie Fros, licencovanou trenérkou Benta Branderupa, v Holandsku, kde se naučila principy klasické drezury a jak je lze aplikovat na proces rehabilitace a re-tréninku koní

portret.jpg

ALJA KISILAK

Alja věří, že každý kůň, stejně jako každý člověk, je jedinečný a zasluhuje individuální a citlivý přístup. Pomáhá jezdcům a jejich koním nalézt společnou řeč a dosáhnout vzájemného porozumění, neboť důvěra a vzájemný respekt tvoří základní kámen úspěšné práce. 

V tréninku se zaměřuje na nalezení nejen fyzické, ale také psychické rovnováhy koně, pomáhá s rozvíjením osobnosti i tělesné zdatnosti tak, aby kůň spolupracoval s nadšením a odhodláním učit se nové věci po mnoho let, aby byl spokojený ve svém vlastním těle a uměl správně pracovat nejen sám se sebou, ale také s nepřirozenou váhou jezdce. Zdravý a spokojený kůň totiž snadněji dokáže využít svůj potenciál na maximum a bude fungovat mnoho let.

Trénink zahrnuje práci ze země, lonžování, práci pod sedlem i trénink ve volnosti. Alja kombinuje klasickou drezuru s akademickým jezdeckým uměním. Všichni koně pod jejím vedením znají drezuru, skokovou gymnastiku i práci v terénu, neboť zastává názor, že vyvážený, progresivní, ale také různorodý a dobře rozvržený trénink je základním kamenem pro budování koně, který je emočně i fyzicky vyvážený.

 

Alja vystudovala univerzitu v Lublani, obor zootechnik, který zakončila diplomovou prací týkající se psychologie koní (2008). Získala licenci instruktora jezdectví od slovinské jezdecké federace (2006) a absolvovala akademii straightness tréninku pod Marijke de Jong jakožto student Mastery úrovně. Získala licenci EAGALA - Equine Assisted Growth and Learning Activities. 

Praxi mimo jiné získala u následujících trenérů: Sandra Fencl, PferdeInsider.com, Rakousko (2015), Greetje Hakvoorth, Human & Horse Accademy, Nizozemsko (2014), Claudia Walters, Nizozemsko (2013), Henny Stall, Nizozemsko (2004).

 

Stejně jako Alja neustále pracuje na prohlubování vlastního vzdělání, a proto se účastní nejrůznějších seminářů, klinik a sympozií, z nichž nejvýraznější jsou:

 

  • Manolo Mendez, Drezura – Trénink pro wellness (Dánsko, 2016)

  • Marijke de Jong, Straightness Training (Nizozemsko, 2014, 2015)

  • Centered riding sympozium – Nizozemsko, (2015)

  • Gillian Higgins, Horses Inside Out – Anglie, (2012)

  • Mezinárodní sympozium terapeutického jezdectví – Athény, Řecko, (2010)

  • Mezinárodní sympozium terapeutického jezdectví – Münster, Německo(2008)

  • Psychoterapeutické lonžování, Michaela – Mnichov, Německo, (2010)


„Abychom byli dobrými jezdci, musíme pracovat na našem vlastním tělesném uvědomování, koordinaci a core stabilizaci. Musíme být schopni dělat uvolněné, ale uvědomělé a kontrolované pohyby, ovládat svou posturu a svalový tonus. Musíme být pánem svých emocí, pocitů i myšlenek.“

PROGRAM

SOBOTA 19.3.2022

08:30
09:00
13:00
14:00
Praktické lekce a ukázky:
- zhodnocení konkrétních koní na kurzu - jejich postury, osvalení a pohybu
- rozeznávání potenciálních kompenzačních vzorců a propriorecepčních deficitů
- trénink lonžéra k tomu, aby byl schopný využívat vlastní řeč těla k ovlivnění pohybu koně během lonžování
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Teorie:
- detailní koncept a vysvětlení biomechaniky jezdeckého koně
- rozpoznávání správného (žádoucího) pohybu a kompenzačních (nežádoucích) vzorců

- rozpoznávání problémů podle postury a míry osvalení koně
- objasnění rozdílů ve významu lonžování, práce ze země a práce pod sedlem 
- jak zvolit správný druh tréninku pro konkrétního koně
- využívání řeči těla lonžéra k ovlivnění pohybu / postury koně

 
Obědová pauza

PRAXE

TEORIE

18:00
Otázky a odpovědi / Diskuze

NEDĚLE 20.3.2022

09:00
13:00
14:00
18:00
Teorie:
- hlubší vhled do biomechaniky konkrétních cvičení na lonži i při práci ze země
- objasnění, jak zvolit správné a funkční cvičení pro vašeho koně dle jeho potřeb
- trénink svalového, fasciálního a nervového systému
- role a využívání proprioceptivních pomůcek při tréninku
- role povázky (fascií) a fasciálních řetězců při pohybu koně
- bodywork jako doplněk k tréninku a způsob, jak trénovat nervový systém
 

TEORIE

Praktické lekce a ukázky:
tréninková lekce pro každého koně na míru uzpůsobená jeho konkrétním potřebám
- lekce zaměřená na bodywork koně
- tvorba tréninkového plánu pro každého koně
- skupinová debata všech zúčastněných

 
Obědová pauza

PRAXE

Rozloučení
PROGRAM

CO SE DOZVÍM?

Základ biomechaniky koní

Jak rozpoznat fyzické omezení koně a jak s ním pracovat

Základní bodywork pro koně.

MUSÍM UMĚT ANGLICKY?

Ne :), lektorky jsou sice ze Slovinska, tedy komunikační jazyk bude angličtina, ale obsah kurzu, lekcí i dotazy a odpovědi budou tlumočeny do češtiny.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Zápisník, propisku, nadšení a chuť se učit :)

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce dozvědět, jak být lepším majitelem a parťákem svého koně. Zároveň pro ty z vás, kteří se potýkáte (nejen) se zdravotními problémy u vašich koní.

FAQ

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.