top of page

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

PŘIROZENÁ KŘIVOST U KONÍ
teorie a zážitkové cvičení bez koní

O ČEM TO BUDE?

V rámci jednodenního semináře se dozvíte spoustu teoretických informací k tématu, které se týká všech koní – přirozené křivosti. Kromě teoretické nálože znalostí se budou analyzovat fotky, videa, budou probíhat demonstrace naživo a zážitková cvičení. Lektorka vás provede původem křivosti u koní, vlivem křivosti na biomechaniku pohybu, jak se na těle koně fyzicky projevuje, jak křivost koně jako jezdci vnímáme, jakou spojitost má křivost s kopyty, sedem jezdce, napasováním sedla, různými terapiemi (fyzio, chiro…), přijde řeč i na tréninkové problémy a narovnání.

Kurz je vhodný pro všechny jezdce i nejezdce, které trápí například pocit klouzání na jednu stranu v sedle, pocit nestejné délky třmenů, nestejnoměrný kontakt na otěžích, nebo i viditelnější problémy – kůň zmenšuje či zvětšuje kruh, padá po pleci dovnitř kruhu či naopak vynáší plec z kruhu ven, má problém se cvalem a přeskoky na jednu ruku, tlačí se proti holeni nebo ji ignoruje, odmítá se ohnout, pospíchá nebo se vleče nebo má nestejnoměrnou výšku patek i přes správnou korekturu kopyt, ...

REGISTRACE JE JIŽ UZAVŘENA

KDY: 
5.2.2022

CENA:
1600 CZK
65 EUR

ÚVOD
LEKTORKY

LEKTORKA

KRISTINA KOUDELOVÁ, EEBW

Jmenuji se Kristina Koudelová. Věřím v myšlenku „sportem ku zdraví“, trénink, jehož produktem by měl být zdravý a spokojený kůň až do vysokého věku. Mojí snahou je si s koněm vybudovat dobrý, přátelský vztah a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál v mezích jeho fyzických a mentálních schopností. Ve své praxi se zaměřuji především na rehabilitační trénink postavený na základech akademické a klasické drezury, zkombinované s vědeckými poznatky z oblasti biomechaniky, fyziologie a anatomie. Dlouhodobě se vzdělávám v oblasti rehabilitačních technik a manuálních terapií pro koně. V současné době studuji koňskou osteopatii na Vluggen Institutu v Německu a rehabilitaci koní v rámci Academy of Animal Sports Science.

  Více informací  ---><

PROGRAM

SOBOTA 5.2.2022

08:45
09:00
12:00
13:00
16:00
17:00
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Dopolední blok teorie a praktická cvičení
Obědová pauza
Odpolední blok teorie a praktická cvičení
Otázky a odpovědi / Diskuze
Rozloučení
PROGRAM

CO SE DOZVÍM?

Spoustu poznatků o přirozené křivosti koní

Její dopady na jezdeckého koně i jezdce

Jak se k nim postavit

BUDE CVIČENÍ NÁROČNÉ?

Ne :), půjde hlavně o demonstrace křivosti a jejich vlivů na lidském těle, abychom si uměli lépe představit dopady a možné vlivy. Nemusíte se ovšem bát fyzické náročnosti.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Zápisník, propisku, pastelky (budeme vybarvovat), pohodlné oblečení vhodné na cvičení, karimatku, můžete si donést i fotky svého koně, abyste si mohli informace aplikovat, nadšení a chuť se učit :)

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce dozvědět něco více o svém koni. Hlavně pak pro majitele, kteří často řeší projevy křivosti koně (padání po pleci dovnitř/ven), nestejnoměrný kontakt na otěžích, neochota práce na jednu ruku a mnohé další.

FAQ

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.

Dostupná jsou pouze divácká místa. 

Co je v ceně vstupenky?

REGISTRACE

VSTUPNÉ

CENA:
1600 CZK
65 EUR

Teorie a analýza videí

Praktické demonstrace

Drobné občerstvení

Užívání zázemí

Vstupné nezahrnuje:

ubytování 

stravu (oběd)

Za výše uvedené položky neručí organizátoři.

Po přihlášení Vám zašleme informace možných stravovacích zařízení v okolí, případně možno využít objednávky a dovozu.

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Registrace se stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

(pokyny Vám budou zaslány emailem)

V případě zrušení kurzu organizátory Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

V případě, že se kurzu z jakéhokoliv důvodu nebudete moct zúčastnit, je iniciativa, tedy hledán náhradníka, na Vás, jinak kurzovné propadá.

Prosím vezměte na vědomí, že všichni účastníci musí splňovat podmínky pro účast na hromadné akci, které budou v době konání v platnosti (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Splnění těchto podmínek budeme kontrolovat a bez jejich splnění nebude možné se kurzu účastnit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRACE JE JIŽ UZAVŘENA

bottom of page