top of page

KoněČesky.cz Vás zvou na

DRUHÝ ONLINE SUMMIT

Téma: ROVNOVÁHA

03. 09. - 04.09.2022 | ONLINE | PLATFORMA ZOOM

DRUHÝ ONLINE SUMMIT

I letos vám přinášíme již DRUHÝ ročník online summitu. Předchozí ročník byl velice úspěšný a tak doufáme, že si tato akce vyslouží statut tradice a budete se na něj, spolu s námi, každý podzim těšit.

Téma letošního summitu je ROVNOVÁHA a stejně jako minulý rok jsme si pozvali 6 skvělých přednášejících, z nichž každý je odborníkem ve svém oboru.

Jako již tradičně, summit se bude skládat ze 6 webinářů na různá témata. Každý webinář bude trvat cca 50 - 60 minut + max. 15 minut na dotazy. Mezi webináři bude krátká pauza.

Konkrétní přednášející a témata webinářů naleznete níže.

(organizátor si vyhrazuje právo na změnu pořadí jednotlivých webinářů v případě potřeby)

Webináře budou nahrávány a budou dostupné po dobu 30 dní po skončení summitu všem účastníkům. Záznamy budou zveřejněny do několika dní po summitu.

 

Těšíme se na vás na summitu :)

KDY?

3. - 4. 9. 2022

KDE ?

ONLINE

PLATFORMA ZOOM

CENA ?

 

1200 CZK

50 EUR

BUDE ZÁZNAM?

Ano, po dobu 

30 dní po summitu.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

10457592_850871698261158_549281870559524094_n (2).jpg

MVDr. Kateřina Junghansová

Jmenuji se Kateřina Junghansová a jsem veterinární lékařka. Koně mě provázejí celým profesním i soukromým životem. Nyní se zabývám převážně technikami jako cooperative care a low-stress handling a také specializovaným tréninkem koní a dalších zvířat, usnadňujícím veterinární ošetření. Ne všichni koně zvládají veterinární ošetření. Práce s koňskými pacienty je obecně spojena s vysokým rizikem úrazu. Koně, kteří při ošetření nespolupracují, nebo se chovají nebezpečně, také často nemohou dostat adekvátní péči a/nebo jsou vystaveni hrubému zacházení, aby je bylo možné alespoň nějak ošetřit. Mým cílem je zprostředkovávat vědecké poznatky i vlastní zkušenosti, které pomohou majitelům i veterinářům pečovat o koňské pacienty snáze, bezpečněji a beze stresu (u všech zúčastněných). Moje přednáška bude o tom, jak vybalancovat nutnost ošetření koně a to, aby si vytvořil dobrou zkušenost. Tato zkušenost totiž bude ovlivňovat chování koně (nejen) při dalším veterinárním ošetření a může být zdrojem potenciálních problémů. Na zkušenostech koně přímo závisí naše bezpečnost a to, jak snadno a jak dobře se budeme moci o koňského pacienta postarat.

mvdr_kosinka.png

MVDr. Jan Kosinka

MVDR. Jan Kosinka vystudoval Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, pracuje jako veterinární lékař a těžiště jeho práce spočívá v oblasti stomatologie koní, kde mimo jiné využívá své nabyté zkušenosti z práce terénního veterinárního lékaře pro velká zvířata a práce na veterinární klinice.

22 (kopie).jpg

Ing. Monika Mechová

Přes 10 let sestavuji individuální krmné dávky pro koně, věnuji se koním  všech výkonnostních úrovní. Pravidelně také pořádám přednášky, workshopy a webináře, kde kombinuji teoretické a praktické dovednosti. S mnoha majiteli koní spolupracuji na dlouhodobé bázi. Základem mé práce je individuální posouzení koně, jeho historie a aktuálního zdravotního stavu. Současně posuzuji specifika ustájení a další faktory, které jsou klíčové pro optimální sestavení krmného plánu. Moje práce je absolutně nezávislá, nespolupracuji s žádnou značkou ani výrobcem.  Specializuji se na péči o koně s žaludečními vředy a metabolickými potížemi jako jsou, PSSM, HYPP nebo PPID (Cushingův syndrom).  Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu, obor krmivářství, a stále se snažím vzdělávat a držet krok s moderními trendy ve výživě. Pravidelně publikuji odborné i populární články o krmení koní. 
Více informací o mně a mé práci najdete na www.krmeni-koni.cz  nebo na FB skupině

iveta-jebackova-lazanska.png

Iveta Jebáčková-Lažanská

Asi mě znáte jako autorku knihy Venkovní ustájení koní a ti, kdo čtou Equichannel, tak také jako autorku článků z tohoto koňského serveru. Koně doma na našich pozemcích máme s manželem 30 let. Větší část z tohoto času i ustajujeme. Postupně jsem z plně boxového režimu přešla na režim část roku non-stop venku, část na noc do boxů, abych nakonec zakotvila u venkovního držení koní po celý rok, za každého počasí. Aby takovýto režim fungoval pro každého koně, ne jen pro zcela zdravé, nenajdete u nás čistě pastevní management, ale dávkovanou pastvu v kombinaci s tzv. základním výběhem. Venkovní chov vnímám jako ucelený, vyvážený systém péče o koňskou mysl a koňské tělo. Aby fungovala rovnováha, musí chovatel splnit mnoho důležitých aspektů, nutných ke zdravému životu stáda i okolní krajiny. Ráda koňákům připomínám, že chovat koně není jen o koních, ale o péči komplexnější, která zahrnuje širší biotop, ve kterém coby majitelé a držitelé koní velmi viditelně působíme a ovlivňujeme jak drobná živočišná společenství v okolí, tak například i vzhled obce nebo třeba lesních cest, využívaných procházkáři. Je na nás a našem chování + hospodaření, jak bude laická veřejnost koňáky vnímat. Moc bych si přála, abychom dělali my, majitelé, svým koním čest, nikoli ostudu.

image.png

Soňa Kaloušková

Jmenuji se Soňa Kaloušková, jsem aktivní jezdec a chovatel a téměř 30 let sdílím se svou rodinou a koňmi genius loci místa, kde se narodil můj tatínek a předci mých předků. Právě můj tatínek mi dal nejen jezdecké a chovatelské základy a také směr, kterým se na své cestě ubírám dodnes. Dědictví evropské jezdecké kultury je pro mne velkou inspirací. Kromě mých koní, kteří jsou mými velkými učiteli, mohu čerpat z několikaleté spolupráce s Davidem de Wispearele (klasická drezúra) a Sabine Mosen (Škola lehkosti Phillipe Karla). Spolupráce s Davidem de Wispealere byla zásadním mezníkem. Davide de W. mi otevřel před téměř 20.lety dveře k hlubšímu porozumění rovnováhy jezdeckého koně. Absolvovala jsem Master Class u Greetje Hakvoort na Horse&Human Academii v Holandsku. Vzdělávám se v Academic Art of Riding by Bent Branderup, spolupracuji s Claudií Strauß a 4.rokem jsem se svými koňmi studentkou Benta Branderupa. Na své cestě čerpám i z cenných zkušenosti Dr. Záliše. Vytvořila jsem metodiku pro Spirálně stabilizovaný jezdecký sed © (SRS ©), která vychází z SM systému MUDr. Smíška. Metoda je paralelou k vybalancování jezdeckého koně, u něhož též řešíme narovnání – stabilitu – mobilitu, což vede k ROVNOVÁZE fyzické i psychické.  Věnuji se lektorské činnosti se zaměřením na hledání rovnováhy koně i jezdce, spolupracuji s přemýšlivými lidmi.

IMG_1807.jpg

Mgr. Zuzana Suzan

Mgr. Zuzana Suzan je fyzioterapeut s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oblasti léčení bolestivých stavů a pohybových dysfunkcí. Po ukončení studia fyzioterapie nastoupila na kliniku prof. Pavla Koláře kde působí do dnes. Taktéž je mezinárodní lektor vyučující rehabilitační koncept nazvaný Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS), který je výsledkem dlouhodobé práce týmu fyzioterapeutů Prof. Pavla Koláře. V kurzech přednáší, jak aplikovat stabilizační principy těla nejen pro účely fyzioterapie, ale i pro lepší a efektivnější zapojení těla během pohybu, sportovního výkonu. Tyto principy,co by aktivní jezdec zaměřen na drezůru, se snaží přiblížit i nadšencům věnujícím se jezdectví.  V současné době tvoří velkou část její klientely aktivní jezdci všech úrovní. Je absolventem několika klinik Centered riding a snaží se dále vzdělávat v problematice sedu studiem zahraničních pramenů.

V rámci své lektorské profese cestuje po celém světě a snaží se na svých cestách nejen informace předávat, ale i čerpat.

PROGRAM

22 (kopie).jpg

Sobota 17:00

Ing. Monika Mechová
Rovnováha v krmné dávce

Tématem letošního summitu je ROVNOVÁHA. Pro krmení koně je rovnováha základem všeho. Vyváženost jednotlivých surovin co do obsahu živin, ale i třeba chutnost. Cílem správné krmné dávky je vyladěné vnitřní prostřední koně, které mu umožní zůstat zdravým a spokojeným. Má přednáška bude hodně praktická, probereme si základní pravidla pro sestavení vyvážené krmné dávky a budeme se věnovat nejčastějším problémům, které majitelé při krmení koní řeší.

mvdr_kosinka.png

Sobota 19:00

MVDr. Jan Kosinka
Péče o koňský chrup

Tématem webináře pro majitele a chovatele koní bude péče o koňské zuby, její zásady, pobavíme se o důležitosti prevence a důsledcích péče i nepéče s ohledem na celkový zdravotní stav zvířat, probereme základní nálezy a jejich vliv na jezdeckou a pracovní využitelnost koní a v neposlední řadě se zmíním opolopravdách a mýtech, které se pojí se zubními prohlídkami. Poslední část webináře věnuji diskusi.

image.png

Sobota 21:00

Soňa Kaloušková
Na cestě za rovnováhou jezdeckého koně

Když víme proč, motivace ke zjištění jak a kdy je silná. Když zodpovíme PROČ – JAK – KDY,
máme KONCEPT pro nalezení rovnováhy koně i jezdce. VZTAH s naším koňským partnerem a
definování vzájemné KOMUNIKACE je toho nedílnou součástí. Cesta k rovnováze jezdeckého
koně vede přes vzdělaného a přemýšlivého člověka.

IMG_1807.jpg

Neděle 17:00

Mgr. Zuzana Suzan
S pohybem koně v rovnováze

Vyvážený sed je kombinací pohybových strategií, kde některé části našeho těla musí s koněm
harmonizovat a vykazovat uvolnění, poddajnost a pohyblivost a další části těla musí pracovat
na zachování trupové stability, síly a pevnosti, na jejímž základě jezdec řídí a formuje pohyb koně tím správným směrem. Korektní trénink koně může být vytvořen pouze korektním pohybem jezdce na jeho hřbetě.

10457592_850871698261158_549281870559524094_n (2).jpg

Neděle 19:00

MVDr. Kateřina Junghansová
Beze stresu, nebo za každou cenu?

Téma rovnováhy v souvislosti s koňmi v sobě zahrnuje neskutečně širokou paletu možností, jak ho uchopit. Ve své přednášce jsem se rozhodla zaměřit se na trochu netradiční druh rovnováhy. U koní, kteří jsou nedůvěřiví, zrazení člověkem, nebo u koní, kteří při veterinárním ošetření obvykle moc nespolupracují, jsme často na vážkách, jestli je ošetřit rychle a důkladně, ale po zlém, nebo jestli upřednostnit to, aby si vytvořili dobrou zkušenost a posílili důvěru, i když to budevyžadovat čas a velkou trpělivost. Cílem této přednášky je najít mezi
těmito dvěma situacemi rovnováhu, ze které budete těžit vy i kůň.

iveta-jebackova-lazanska.png

Neděle 21:00

Iveta Jebáčková-Lažanská
Rovnováha v managementu ustájení

Jak si poradit s úpravami pozemku pro koně bez narušení přilehlého biotopu. Rovnováha mezi sociálními potřebami koní a životem s lidmi. Aneb jak vybudovat celoroční venkovní ustájení v souladu s přírodou i potřebami koní?

REGISTRACE

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Po vyplnění formuláře níže vám na uvedený email přijdou pokyny k platbě. 

Registrace se stává závaznou až po uhrazení vstupného.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRACE UZAVŘENA

REGISTACE
bottom of page