top of page
BANNERY (1).png

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

ZÁKLADNÍ A KREATIVNÍ LONŽOVÁNÍ

O ČEM TO BUDE?

Máte-li pocit, že lonžování je nuda a že cílem lonžování je vyběhat koně, když se vám nechce/nemůžete jezdit nebo pro "vybití" energie před prací?

ak vás tento kurz vyvede z omylu a (pevně doufáme) mile překvapí. Lonžování totiž vůbec nemusí být nuda, ba právě naopak jde o velmi mocný "nástroj", díky kterému můžeme koně připravit na práci pod sedlem, naučit ho spoustu věcí, vybudovat fyzičku i pracovat na korektním pohybu i osvalení.

Co probereme:

  • Jak co nejefektivněji používat pomůcky pro narovnání koně na lonži, aby byl kůň v rovnováze vertikální, horizontální, laterální.

  • Přesné načasování použití pomůcky.

  • Zlepšení komunikace mezi lonžérem a koněm.

  • Dozvíte se něco i o falešném ohnutí na kruhu a jak s ním pracovat.

  • Na fotkách a videích také potrénujeme oči, abychom věděli, co po koníkovi vlastně chceme a kam chceme směřovat.

  • Ukážeme si jak udělat práci na lonži zábavou a ne "kroužením do kolečka".

  • Zabrousíme i na téma častých chyb a nechtěného chování koně na lonži a jak s ním naložit.

  • Projdeme si i téma vyvazování koní.

  • Celý kurz bude velmi interaktivní nejen pro účastníky s koněm, ale také pro diváky (viz program).


Každý den začínáme dopoledním blokem teorie s praktickými cvičeními ve dvojicích, po kterých následují odpolední praktické lekce s koňmi.

KDY: 
11.6. - 12.6.2022

CENA:
2500 CZK
105 EUR

ÚVOD
LEKTORKY

LEKTORKA

KRISTINA KOUDELOVÁ, EEBW

Jmenuji se Kristina Koudelová. Věřím v myšlenku „sportem ku zdraví“, trénink, jehož produktem by měl být zdravý a spokojený kůň až do vysokého věku. Mojí snahou je si s koněm vybudovat dobrý, přátelský vztah a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál v mezích jeho fyzických a mentálních schopností. Ve své praxi se zaměřuji především na rehabilitační trénink postavený na základech akademické a klasické drezury, zkombinované s vědeckými poznatky z oblasti biomechaniky, fyziologie a anatomie. Dlouhodobě se vzdělávám v oblasti rehabilitačních technik a manuálních terapií pro koně. V současné době studuji koňskou osteopatii na Vluggen Institutu v Německu a rehabilitaci koní v rámci Academy of Animal Sports Science.

Více informací  --->

PROGRAM

SOBOTA 11.6.2022

NEDĚLE 12.6.2022

07:45
08:00
12:00
13:00
14:00
18:00
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Teorie
Obědová pauza
Praxe "na sucho"
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení
08:00
11:00
13:00
14:00
16:00
Praxe na sucho
Teorie
Oběd
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení
PROGRAM

CO SE DOZVÍM?

Teoretické i praktické znalosti týkající práce na lonži a spoustu zážitkových cvičení ke zlepšení práce s tělem a komunikace s koněm.

CO ZNAMENÁ "ZÁŽITKOVÉ CVIČENÍ"?

Abyste lépe pochopili, co váš kůň zažívá a jak mu pomoci, "zahrajeme" si na lonžování bez koní (dvojice účastníků) a nasimulujeme si komunikaci 

a lonžovací situace.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Propisku, zápisník, pastelky. Delší vodítko/lonž

a tušírku do dvojice.

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce vzdělávat. Důraz bude kladen především na pochopení souvislostí, práci s vlastním tělem a ujasnění, jak na správnou komunikaci s koněm.

FAQ

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.

Dostupná jsou pouze divácká místa. 

Co je v ceně vstupenky?

REGISTRACE

VSTUPNÉ

CENA:
2500 CZK
105 EUR

Teorie a praxe na sucho

Sledování lekcí

Drobné občerstvení

Užívání zázemí

Vstupné nezahrnuje:

ubytování 

stravu (oběd)

Za výše uvedené položky neručí organizátoři.

Jak je naším zvykem, budeme dělat hromadnou objednávku z nedaleké pizzerie, které se budete moci zúčastnit :)

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Registrace se stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

(pokyny Vám budou zaslány emailem)

V případě zrušení kurzu organizátory Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

V případě, že se kurzu z jakéhokoliv důvodu nebudete moct zúčastnit, je iniciativa, tedy hledání náhradníka, na Vás, jinak kurzovné propadá.​

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRACE UZAVŘENA

bottom of page