top of page
IMG_20210926_132532.jpg

TRÉNINK A BODYWORK:
jak správně nastavit tréninkový plán a základy manuální terapie koní pro majitele

 

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

TRÉNINK A BODYWORK:
jak správně nastavit tréninkový plán a základy manuální terapie koní pro majitele

 

REGISTRACE JE UZAVŘENA.

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně pracovat se svým tělem, a to zdravým a vyváženým způsobem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

KDY: 
19. - 20.3.
2022

CENA:
2000 CZK
80 EUR

ÚVOD
LEKTORKY

KATJA PORENTA

Katju vždy fascinovalo koňské tělo a to, jak komplexní a propojený systém to ve skutečnosti je. Podařilo se jí skloubit vášeň pro biomechaniku a snahu pomoci koním a od roku 2012, kdy úspěšně dokončila certifikát u Equinology Inc., se živí bodyworkem zaměřeným právě na koně. Později dokončila i kurz terapeutických sportovních masáží pro lidi, čímž se její pole působnosti rozšířilo i na jezdce samotné. Propojení bodyworku koní i jejich jezdců vnímá jako nesmírně důležité, neboť dvojice na sebe může navzájem přenášet křivosti a pakliže nefunguje jeden, obvykle nefunguje ani ten druhý.

Inspirována prací Thomase Myerse se začala více zabývat rolí a funkcí povázky (fascie) v koňském těle a v návaznosti na to se zúčastnila sympozia zaměřeného na straightness, rovnováhu a výkon pomocí re-tréninku fascie a posturální rehabilitace a znalosti tam získané hojně využívá ve své bodyworkové praxi.

Během svého fungování spolupracovala a nadále spolupracuje s mnoha profesionály jezdeckého sportu z celé Evropy - s veterináři, fyzioterapeuty, osteopaty a dalšími, a neustále se vzdělává, aby svým klientům poskytnula tu nejlepší možnou péči.

Kromě toho, že se Katja na plný úvazek věnuje bodyworku koní, přispívá také pravidelně do různých evropských publikací, kde v článcích rozebírá biomechaniku koní a adresuje problémy, se kterými se dnešní zdravotní péče koní potýká – vyzdvihuje například nutnost spolupráce mezi profesionály napříč různými odvětvími.

V posledních letech Katja úzce spolupracuje s Aljou Kisilak, trenérkou klasické drezury, a společně s ní se věnuje nejen vzdělávání majitelů a jezdců.

 

Věří, že neustálé nasávání informací a otevřená mysl jsou klíčem k úspěchu, a proto investuje do vlastního vzdělání a účastní se seminářů, workshopů a kurzů po celém světě. Zúčastnila se například:

  • Equine Neurology and Muscle Disorders and Equine Nutrition (koňská neurologie and poruchy svalstva a koňská výživa) pod vedením Dr. Eleanor Kellon 

  • Optimising the Horse’s Straightness, Balance and Performance through Fascia Retraining and Postural Rehabilitation Symposium (sympozium zaměřené na straightness, rovnováhu a výkon pomocí re-tréninku fascie a posturální rehabilitace) pod vedením Dr. Kerryho Ridgwaye a Manola Mendeze v Německu

  • 2 měsíce intenzivního vzdělávání pod vedením Ylvie Fros, licencovanou trenérkou Benta Branderupa, v Holandsku, kde se naučila principy klasické drezury a jak je lze aplikovat na proces rehabilitace a re-tréninku koní

portret.jpg

ALJA KISILAK

Alja věří, že každý kůň, stejně jako každý člověk, je jedinečný a zasluhuje individuální a citlivý přístup. Pomáhá jezdcům a jejich koním nalézt společnou řeč a dosáhnout vzájemného porozumění, neboť důvěra a vzájemný respekt tvoří základní kámen úspěšné práce. 

V tréninku se zaměřuje na nalezení nejen fyzické, ale také psychické rovnováhy koně, pomáhá s rozvíjením osobnosti i tělesné zdatnosti tak, aby kůň spolupracoval s nadšením a odhodláním učit se nové věci po mnoho let, aby byl spokojený ve svém vlastním těle a uměl správně pracovat nejen sám se sebou, ale také s nepřirozenou váhou jezdce. Zdravý a spokojený kůň totiž snadněji dokáže využít svůj potenciál na maximum a bude fungovat mnoho let.

Trénink zahrnuje práci ze země, lonžování, práci pod sedlem i trénink ve volnosti. Alja kombinuje klasickou drezuru s akademickým jezdeckým uměním. Všichni koně pod jejím vedením znají drezuru, skokovou gymnastiku i práci v terénu, neboť zastává názor, že vyvážený, progresivní, ale také různorodý a dobře rozvržený trénink je základním kamenem pro budování koně, který je emočně i fyzicky vyvážený.

 

Alja vystudovala univerzitu v Lublani, obor zootechnik, který zakončila diplomovou prací týkající se psychologie koní (2008). Získala licenci instruktora jezdectví od slovinské jezdecké federace (2006) a absolvovala akademii straightness tréninku pod Marijke de Jong jakožto student Mastery úrovně. Získala licenci EAGALA - Equine Assisted Growth and Learning Activities. 

Praxi mimo jiné získala u následujících trenérů: Sandra Fencl, PferdeInsider.com, Rakousko (2015), Greetje Hakvoorth, Human & Horse Accademy, Nizozemsko (2014), Claudia Walters, Nizozemsko (2013), Henny Stall, Nizozemsko (2004).

 

Stejně jako Alja neustále pracuje na prohlubování vlastního vzdělání, a proto se účastní nejrůznějších seminářů, klinik a sympozií, z nichž nejvýraznější jsou:

 

  • Manolo Mendez, Drezura – Trénink pro wellness (Dánsko, 2016)

  • Marijke de Jong, Straightness Training (Nizozemsko, 2014, 2015)

  • Centered riding sympozium – Nizozemsko, (2015)

  • Gillian Higgins, Horses Inside Out – Anglie, (2012)

  • Mezinárodní sympozium terapeutického jezdectví – Athény, Řecko, (2010)

  • Mezinárodní sympozium terapeutického jezdectví – Münster, Německo(2008)

  • Psychoterapeutické lonžování, Michaela – Mnichov, Německo, (2010)


„Abychom byli dobrými jezdci, musíme pracovat na našem vlastním tělesném uvědomování, koordinaci a core stabilizaci. Musíme být schopni dělat uvolněné, ale uvědomělé a kontrolované pohyby, ovládat svou posturu a svalový tonus. Musíme být pánem svých emocí, pocitů i myšlenek.“

PROGRAM

SOBOTA 19.3.2022

08:30
09:00
13:00
14:00
Praktické lekce a ukázky:
- zhodnocení konkrétních koní na kurzu - jejich postury, osvalení a pohybu
- rozeznávání potenciálních kompenzačních vzorců a propriorecepčních deficitů
- trénink lonžéra k tomu, aby byl schopný využívat vlastní řeč těla k ovlivnění pohybu koně během lonžování
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Teorie:
- detailní koncept a vysvětlení biomechaniky jezdeckého koně
- rozpoznávání správného (žádoucího) pohybu a kompenzačních (nežádoucích) vzorců

- rozpoznávání problémů podle postury a míry osvalení koně
- objasnění rozdílů ve významu lonžování, práce ze země a práce pod sedlem 
- jak zvolit správný druh tréninku pro konkrétního koně
- využívání řeči těla lonžéra k ovlivnění pohybu / postury koně

 
Obědová pauza

PRAXE

TEORIE

18:00
Otázky a odpovědi / Diskuze

NEDĚLE 20.3.2022

09:00
13:00
14:00
18:00
Teorie:
- hlubší vhled do biomechaniky konkrétních cvičení na lonži i při práci ze země
- objasnění, jak zvolit správné a funkční cvičení pro vašeho koně dle jeho potřeb
- trénink svalového, fasciálního a nervového systému
- role a využívání proprioceptivních pomůcek při tréninku
- role povázky (fascií) a fasciálních řetězců při pohybu koně
- bodywork jako doplněk k tréninku a způsob, jak trénovat nervový systém
 

TEORIE

Praktické lekce a ukázky:
tréninková lekce pro každého koně na míru uzpůsobená jeho konkrétním potřebám
- lekce zaměřená na bodywork koně
- tvorba tréninkového plánu pro každého koně
- skupinová debata všech zúčastněných

 
Obědová pauza

PRAXE

Rozloučení
PROGRAM

CO SE DOZVÍM?

Základ biomechaniky koní

Jak rozpoznat fyzické omezení koně a jak s ním pracovat

Základní bodywork pro koně.

MUSÍM UMĚT ANGLICKY?

Ne :), lektorky jsou sice ze Slovinska, tedy komunikační jazyk bude angličtina, ale obsah kurzu, lekcí i dotazy a odpovědi budou tlumočeny do češtiny.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Zápisník, propisku, nadšení a chuť se učit :)

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce dozvědět, jak být lepším majitelem a parťákem svého koně. Zároveň pro ty z vás, kteří se potýkáte (nejen) se zdravotními problémy u vašich koní.

FAQ

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.

Dostupná jsou pouze divácká místa. 

Co je v ceně divácké vstupenky?

REGISTRACE

DIVÁCKÉ VSTUPNÉ

CENA:
2000 CZK
80 EUR

8 hodin teorie

Sledování praxe

Služby tlumočníka

Užívání zázemí

Drobné

občerstvení

Služby organizátorů

Profesionální fotodokumentace

Vstupné nezahrnuje:

ubytování 

stravu (obědy, večeře)

Za výše uvedené položky neručí organizátoři.

Po přihlášení Vám zašleme informace, jak a kde rezervovat :).

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Registrace se stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

(pokyny Vám budou zaslány emailem)

V případě zrušení kurzu organizátory Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

V případě, že se kurzu z jakéhokoliv důvodu nebudete moct zúčastnit, je iniciativa, tedy hledání náhradníka, na Vás, jinak kurzovné propadá.

Prosím vezměte na vědomí, že všichni účastníci musí splňovat podmínky pro účast na hromadné akci, které budou v době konání v platnosti (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Splnění těchto podmínek budeme kontrolovat a bez jejich splnění nebude možné se kurzu účastnit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRACE JE UZAVŘENA.

bottom of page