top of page
ZRUŠENO.png

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY

O ČEM TO BUDE?

Tento kurz plynuje navazuje na poznatky z předchozího kurzu o vrozené křivosti u koní a zaměřuje se na problematiku narovnání koně. Pro lepší pochopení souvislostí, příčin a důsledků velmi doporučuji nejprve absolvovat "Přirozená křivost koní". Avšak absolvování předešlého kurzu není nutné pro účast.

Co probereme:

  • biomechaniku narovnání v rámci 4 základních rovin rovnováhy u koně (vertikální, horizontální, laterální a diagonál)

  • základní komunikační tlačítka pro práci ze země a jejich umístění s ohledem na budoucí praktické využití i do sedla

  • vysvětlíme si umístění pomůcek s ohledem na biomechanický základ pohybu koně

  • zabrousíme i do tématu posloupnosti výcviku a probereme tři základní tréninkové fáze

  • zamyslíme se nad plánem tréninku s ohledem na hledání rovnováhy a narovnání koně

  • ve zkratce si zopakujeme křivost koně

  • čeká nás velké množství praktických a vskutku zážitkových cvičení ve dvojicích, nejprve budeme trénovat a hledat rovnováhu ve svém vlastním těle, než se pustíme do práce s koňmi


Každý den začínáme dopoledním blokem teorie s praktickými cvičeními ve dvojicích, po kterých následují odpolední praktické lekce s koňmi.

KDY: 
30.4 - 1.5.2022

CENA:
2000 CZK
80 EUR

ÚVOD
LEKTORKY

LEKTORKA

KRISTINA KOUDELOVÁ, EEBW

Jmenuji se Kristina Koudelová. Věřím v myšlenku „sportem ku zdraví“, trénink, jehož produktem by měl být zdravý a spokojený kůň až do vysokého věku. Mojí snahou je si s koněm vybudovat dobrý, přátelský vztah a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál v mezích jeho fyzických a mentálních schopností. Ve své praxi se zaměřuji především na rehabilitační trénink postavený na základech akademické a klasické drezury, zkombinované s vědeckými poznatky z oblasti biomechaniky, fyziologie a anatomie. Dlouhodobě se vzdělávám v oblasti rehabilitačních technik a manuálních terapií pro koně. V současné době studuji koňskou osteopatii na Vluggen Institutu v Německu a rehabilitaci koní v rámci Academy of Animal Sports Science.

Více informací  --->

PROGRAM

SOBOTA 30.4.2022

07:45
08:00
12:00
13:00
17:00
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Teorie
Obědová pauza
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení

NEDĚLE 1.5.2022

08:00
12:00
13:00
17:00
Teorie
Obědová pauza
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení
PROGRAM

CO SE DOZVÍM?

Teoretické i praktické znalosti týkající práce na získání rovnováhy koně.

CO ZNAMENÁ "ZÁŽITKOVÉ CVIČENÍ"?

Abyste lépe pochopili, co váš kůň zažívá a jak mu pomoci, "zahrajeme" si na chvíli na koně a nasimulujeme si to, co kůň může cítit ve svém těle.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Propisku, zápisník, pastelky. Delší vodítko/lonž

a tušírku do dvojice.

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce vzdělávat. Důraz bude kladen především na pochopení souvislostí, práci s vlastním tělem a ujasnění, jak naše vedení ovlivňuje koně.

FAQ

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.

Dostupná jsou pouze divácká místa. 

Co je v ceně vstupenky?

REGISTRACE

VSTUPNÉ

CENA:
2000 CZK
80 EUR

Teorie a praxe na sucho

Sledování lekcí

Drobné občerstvení

Užívání zázemí

Vstupné nezahrnuje:

ubytování 

stravu (oběd)

Za výše uvedené položky neručí organizátoři.

Jak je naším zvykem, budeme dělat hromadnou objednávku z nedaleké pizzerie, které se budete moci zúčastnit :)

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Registrace se stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

(pokyny Vám budou zaslány emailem)

V případě zrušení kurzu organizátory Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

V případě, že se kurzu z jakéhokoliv důvodu nebudete moct zúčastnit, je iniciativa, tedy hledání náhradníka, na Vás, jinak kurzovné propadá.​

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN

bottom of page