Návrh bez názvu (2).png

O ČEM TO BUDE?

Během tohoto dvoudenního semináře se účastníci naučí rozpoznat správnou biomechaniku koně a jak ji rozvíjet při lonžování, práci ze země a také pomocí cílených posilovacích cvičení. Naučí se rozeznávat tělesné nedostatky a pohybové vzorce koně, aby podle toho byli schopni vytvořit tréninkový plán na míru. V praktických lekcích si osvojí několik základních bodyworkových technik, které koni umožní plně a zdravým, vyváženým způsobem pracovat s jeho tělem. Lektorky jsou si vědomé toho, že dosažení plného atletického potenciálu a zároveň udržení těla a mysli koně zdravými, je obtížný úkol, se kterým mnoho majitelů koní zápasí. K tomu, aby se to podařilo, je třeba trénovat nejen mysl koně, ale také jeho myofasciální a nervový systém. Toho se dá dosáhnout vyváženou kombinací správného tréninku a aplikací bodyworkových technik.

>>> Kurz bude veden v Anglickém jazyce a bude TLUMOČEN do češtiny, nemusíte se tak bát jazykové bariéry :) <<<

ZÁKLADY PRÁCE NA DLOUHÝCH OTĚŽÍCH II.

O ČEM TO BUDE?

Pro účast na tomto kurzu je nutné nejprve absolvovat kurz Práce na dlouhých otěžích I. (toto platí i pro diváky)

Jedná se o navazující kurz, který se zaměřuje na úvod do stranové práce a práce v klusu na dlouhých otěžích.

Co probereme?

- krátce zopakujeme a rozšíříme látku z úvodního kurzu

- budeme pilovat a ladit základní figury v kroku s důrazem na minimalizaci pomůcek

- začneme, či zlepšíme práci v klusu

- zaměříme se na přechody, změny rámce, ruchu

- rozšíříme si komunikační repertoár

- probereme pozici ruky, těla a biče pro jednotlivé stranové práce

é stranové práce

Jak bude kurz probíhat?
- v sobotu ráno začneme teorií a pak na ni navážeme praktickými lekcemi
- v neděli budeme pokračovat ve stejném duchu
-- budete mít tedy jedinečnou příležitost sledovat pokroky koní v krátkém čase

KDY: 
30.4 - 1.5.2022

CENA:
1600 CZK
80 EUR

 
 

LEKTORKA

KRISTINA KOUDELOVÁ, EEBW

Jmenuji se Kristina Koudelová. Věřím v myšlenku „sportem ku zdraví“, trénink, jehož produktem by měl být zdravý a spokojený kůň až do vysokého věku. Mojí snahou je si s koněm vybudovat dobrý, přátelský vztah a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál v mezích jeho fyzických a mentálních schopností. Ve své praxi se zaměřuji především na rehabilitační trénink postavený na základech akademické a klasické drezury, zkombinované s vědeckými poznatky z oblasti biomechaniky, fyziologie a anatomie. Dlouhodobě se vzdělávám v oblasti rehabilitačních technik a manuálních terapií pro koně. V současné době studuji koňskou osteopatii na Vluggen Institutu v Německu a rehabilitaci koní v rámci Academy of Animal Sports Science.

Více informací  --->

PROGRAM

SOBOTA 30.4.2022

07:45
08:00
10:00
10:30
cca 13:00
14:00
17:30
Registrace:
Zápis účastníků, administrativa
Teorie
Praxe na sucho
Praktické lekce
Obědová pauza
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení

NEDĚLE 1.5.2022

08:00
09:30
10:00
cca 13:00
14:00
17:30
Teorie
Praxe na sucho
Praktické lekce
Obědová pauza
Praktické lekce
Dotazy/Rozloučení
 

CO SE DOZVÍM?

Z čeho křivost pramení, jak ovlivňuje biomechaniku pohybu koně, jaké jsou fyzické projevy na těle koně, jaký má vliv jezdec (a na jezdce), spojitost s kopyty, význam (na)rovnání koně, spojitost se sedlem a sedem. Dále společně vyhodnotíme fotografie a videa.

CO ZNAMENÁ "PRAXE NA SUCHO"?

Vyzkoušíme si pobídky na sobě samých, abychom věděli, co cítí koník a jak s tím pracovat.

CO POTŘEBUJI
K ÚČASTI?

Mít absolvován předchozí kurz. Propisku, zápisník, otěže/vodítko, tušírku (na lekce na sucho).

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro každého, kdo se chce dozvědět něco více o svém koni. Hlavně pak pro majitele, kteří často řeší projevy křivosti koně (padání po pleci dovnitř/ven), nestejnoměrný kontakt na otěžích, neochota práce na jednu ruku a mnohé další.

 

CHCI SE ZÚČASTNIT

Počet míst je omezený! Registrujte se prosím včas.

Dostupná jsou pouze divácká místa. 

Co je v ceně vstupenky?

 

VSTUPNÉ

CENA:
1600 CZK
65 EUR

Teorie

Praktické demonstrace

Drobné občerstvení

Užívání zázemí

Vstupné nezahrnuje:

ubytování 

stravu (oběd)

Za výše uvedené položky neručí organizátoři.

Jak je naším zvykem, budeme dělat hromadnou objednávku z nedaleké pizzerie, které se budete moci zúčastnit :)

Pro registraci  prosím vyplňte níže uvedený formulář.

Registrace se stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

(pokyny Vám budou zaslány emailem)

V případě zrušení kurzu organizátory Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

V případě, že se kurzu z jakéhokoliv důvodu nebudete moct zúčastnit, je iniciativa, tedy hledán náhradníka, na Vás, jinak kurzovné propadá.

Prosím vezměte na vědomí, že všichni účastníci musí splňovat podmínky pro účast na hromadné akci, které budou v době konání v platnosti (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Splnění těchto podmínek budeme kontrolovat a bez jejich splnění nebude možné se kurzu účastnit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem komunikace a organizace tohoto kurzu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ