4341.jpg

O NÁS

Web KoněČesky.cz slouží jako platforma pro přístup ke zdrojům informací, které nejsou dostupné v češtině, včetně referencí na zdrojové články a informací o nejčastěji překládaných autorech. K založení webu, a vůbec k překládání článků s koňskou tématikou, mě přivedla potřeba zprostředkovat mnoho informací lidem, kteří k nim nemají přístup, ať už z důvodu jazykové bariéry, nedostatku času apod... Cílem je zpřístupnit tyto informace všem lidem, kteří o ně projeví zájem.

 

CO DĚLÁME?

Od začátku našeho působení (2018) bylo naším hlavním cílem zpřístupnit kvalitní informace dostupné v cizích jazycích široké koňácké veřejnosti v ČR a pomoci tak majitelům zlepšit welfare svých koní skrze vzdělávání. Zprvu jsme toto řešili pouze formou překladů článků a videí, což je stále důležitou součástí tohoto projektu. Od té doby jsme se však již posunuli a začali jsme organizovat a pořádat odborné kurzy a semináře se zahraničními i českými lektory a odborníky. V roce 2020 jsme také uspořádali pilotní ročník projektu Online Summit, který, jak doufáme, bude dále pokračovat na roční bázi. Produkujeme i vlastní obsah, a to ve formě článků pro časopis Koně a lidé, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, a také webinářů, které jsou dostupné pro naše podporovatele na platformě Patreon.

1228.jpg
Open Book
1735.jpg

ORGANIZUJEME

Organizujeme vzdělávací kurzy, semináře i webináře s českými

i zahraničními odborníky

PŘEKLÁDÁME/TLUMOČÍME

Překládáme odborný obsah, titulkujeme, tlumočíme na kurzech 

VZDĚLÁVÁME

Vytváříme vlastní obsah (články, webináře, kurzy), přispíváme

do časopisů