Články a videa o koních

KoněČesky.cz

R+

Klíčové slovo: Míra odměňování

Kolik kliknutí za minutu?

Pro úspěšný trénink má kromě samotného kritéria odměňování, tedy otázky, jaké je přesně chování, které markerem označíme a za něž je kůň odměněn, zásadní význam samozřejmě i přesné načasování, tedy přesné označení, a především také přiměřená míra odměňování. Stručně lze říci, že míra proklikání by měla být přiměřená zkušenosti koně, konkrétní situaci v tréninku, cíli tréninku a druhu odměny. A zároveň by měl být co možná nejvyšší, aby byla zaručena pozitivní historie odměňování. Ale jak vysoká je vlastně vysoká míra odměňování? 2 kliknutí za minutu nebo spíš 25?

 


Vztažná hodnota je minuta

Profesionální trenéři zpravidla myslí mírou odměňování počet kliknutí/odměn za minutu a podle tohoto čísla určují, zda se jedná o vysokou, střední nebo nízkou míru odměňování. U dobře známých každodenních cviků se používá většinou nižší míra odměňování – ledažeby chtěl člověk předmětné chování znovu obnovit a proto nechtěl nechat klesnout míru odměňování příliš nízko. Nové chování nebo náročné, subtilní detaily trenér odměňuje s vysokou mírou odměňování, místy i velmi vysokou mírou. A to znamená, že i více než 20 kliknutí za minutu není neobvyklé. Což tedy může klidně znamenat, že trenér každé 3 vteřiny provede komplexní úkon zpětné vazby pro koně (klikne, provede pohyb rukou k pamlskům a předá pamlsek v žádoucí pozici). Přitom trenér často reaguje na sebedrobnější práci svalu, aby koni přiblížil celou průběh žádaného pohybu. Tak vysoká míra odměňování samozřejmě vyžaduje extrémně vysokou soustředěnost jak trenéra tak koně. Proto má smysl ji uplatnit jen na krátké cvičební sekvence.

Dobrá technika je nezbytná 

Kromě toho je při zvolení velmi vysoké míry odměňování potřeba velmi precizní technika podávání pamlsků. Trenér nejenže musí být schopen přesně pozorovat chování koně a s největší přesností žádané chování označit. On musí být i schopen ve zlomcích vteřiny předat odměnu. A sice v místě vhodném pro předání pamlsku z pohledu smysluplného pokroku v tréninku. Místo odměny musí trenér bleskově zvolit a lokalizovat, protože i místo podání odměny má velký vliv na dosažení cílů tréninku.

Trénovat odměňování

 Posouzení průměrného počtu odměn za časovou jednotku, tedy vlastní počet kliknutí za minutu, může trenérovi poskytnout cennou informaci o tom, jaký prvek lze ještě upravit a tím trénink ještě zlepšit. Většinou lze vždy ještě zlepšit vlastní šikovnost a rychlost. Což koni umožní lépe chápat, o co nám jde. Zlepšit svoje schopnosti v této oblasti lze pomocí cvičení trenéra s trenérem bez koně. Protože, když zvyšujeme míru odměňování, vždy stoupá i riziko, že naše chybovost stoupne a vloudí se malé nepřesnosti, které může identifikovat jen nezúčastněný pozorovatel.
Komentáře

Přidat komentář